Or Jobs הוא אתר המשרות בנגב ובגליל שהוקם על ידי תנועת אור כחלק מפעילותה לקידום הנגב והגליל. תנועת אור הוקמה בשנת 2002 למטרת עידוד ופיתוח ההתיישבות באזורי הפריפריה, ופועלת בתחומי הדיור, התעסוקה והיזמות, החינוך, התרבות ובתחומי חיים נוספים באוזרים אלו.

עד כה הקימה התנועה בסיוע שותפיה שבעה ישובים חדשים – סנסנה, מרחב-עם, מצפה-אילן, אליאב, באר מילכה, גבעות בר וכרמית  – ויישבה עשרות גרעיני התיישבות צעירים בנגב ובגליל. תנועת אור היא גורם מיישב מרכזי בישראל, שותפה בהחלטות ממשלה העוסקות בפריפריה ומקדמת עשרות פרויקטים בנגב ובגליל.

תנועת אור הקימה את המרכז להתיישבות בנגב ובגליל, הפועל כמיזם משותף של המשרד לפיתוח הנגב והגליל, קרן קימת לישראל,  תנועת אור, הרשות לפיתוח הנגב וביוע החטיבה להתיישבות. המרכז מספק "חבילת מעבר" למתעניינים הכולל מידע מקיף ומקצועי על הישובים, המועצות והרשויות בנגב ובגליל, בתחומי החיים השונים, אפיון הפונים וצרכיהם וליווי של המשפחות החל משלב הייעוץ הראשוני ועד למעבר לישוב החדש. עד היום סייע המרכז להתיישבות ללמעלה מ-30,000 משפחות, כש- 6,000 מתוכן כבר עברו לנגב ולגליל.

הפרויקטים של תנועת אור משלבים את החזון ליישוב ופיתוח אזורי הנגב והגליל, המהווים יותר מ-70% משטחה של מדינת ישראל, אולם מיושבים כיום על ידי 30% מאוכלוסייתה. תנועת אור מאמינה כי פיתוח אזורים אלה ישפר את החוסן הלאומי של מדינת ישראל, יוביל לאיכות חיים גבוהה יותר לתושביה וישפיע באופן חיובי על החברה הישראלית בכללותה.